Categories

Наночастици

Наночастици

Наночастици (nano particles, quantum dots) още се наричат квантови точки. Според някои автори това са обекти с размери под 100nm, а според други размерът на частиците не е от значение, а промяната в свойствата им в следствие на проявата на квантови ограничения. Именно тази промяна в свойствата е това, което отличава наночастиците от колоидите.
Известни са т. нар. наночастици с „магически“ размер - там настъпва рязък преход в свойствата. Интересен е факта, че за някои материали се наблюдават по няколко такива прехода.

Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър, както и създаването на устройства на такова ниво, съизмерими с размера на молекулите. Като самостоятелна дисциплина с практически постижения нанотехнологията възниква в началото на 80-те години на 20 век.

Представката нано в думата нанотехнология означава “една милиардна”. Разбира се като една милиардна от метъра, т. е. нанометър (nm). Обект на нанотехнологията е изучаването и манипулирането на различни наноразмерни материали наречени още наноматериали.

Поради самата разлика на този мащаб от нормалните ежедневни размери повечето от наноматериалите (полупроводници, метали и др.) притежават характерни физико-химични свойства, които са различни от тези на същите материали при традиционната им употреба. Точно тези различни свойства учените използват за създаване на нови устройства, прибори, технологии, методи за диагностика и лечение в медицината и др. Нанотехнологията е сравнително нова област, която е все още в начален стадий на развитие.

Въпреки че нанотехнологията е сравнително нова област на научни изследвания, формирането на нейните основни концепции протича дълго преди нейното обособяване като самостоятелна област. 
Самото наименование „нанотехнология“ е използвано за пръв път през 1959 г. от известния американски физик Ричард Файнман в неговата класическа и често цитирана лекция „Има достатъчно място на дъното“ („There’s Plenty of Room at the Bottom“). Той показва, че принципите на физиката не противоречат на опитите нещата да се управляват атом по атом, стига да са налице необходимите инструменти.

Според оценки от 2008 г., броят на предлаганите на пазара продукти, използващи нанотехнологии, е над 800, като всяка седмица се появяват 3-4 нови. Повечето приложения се ограничават с използването на пасивни наноматериали, като титанов диоксид в слънцезащитни кремове и други козметични продукти, повърхностни покрития и някои хранителни продукти, сребро в хранителни опаковки, облекло, дезинфектанти и битови уреди, цинков оксид в козметични продукти, повърхностни покрития, бои и лакове и цериев оксид като горивен катализатор.
Уикипедия

 

Няма добавени продукти в тази категория.
Онлайн магазин
Future Global Vision Bulgaria © 2022 - Dobroslava Karadeney