Categories

Информация за EF-Tabs™

Основателите на Future Global Vision Ins. държат правата върху революционен продукт, по който е работено в лабораторни условия повече от 30 години. Това са тъй наречените таблетки EF-TABS™, които се продават в 15 страни от цял свят. Патентованата нанотехнология на EF-TABS™ е кристализиране в тройна концентрация на химическа смес с внесени органометални компоненти, предназначени за всеки тип двигател с вътрешно горене. От практическа гледна точка, чрез кристализация на сместа се утроява силата ѝ. Когато химичната течност е напълно кристализирана се съкращава на малки порции наречени Нано частици, които по-късно се пресоват за да се превърнат в таблетки, наречени EF-TABS ™. Всяка една таблетка е толкова мощна, че може да приспособи (подобри) до 70-90 л. течно гориво. Технологията е 100% безопасна, сертифицирана и е създадена за използване от всеки вид двигател с вътрешно горене, а също така спомага за опазването на околната среда, като значително намалява вредните емисии. Този продукт изчиства отлаганията в горивната камера и клапаните и създава микро-филм на всички части на двигателя. 

Органометалните съединения са разработени като военна технология, при производството на ракетно гориво и от НАСА в различни проекти, с цел подобряване действието на горивата при реактивните двигатели и друг вид алтернативни горива. Благодарение на науката, с EF-TABSсме в състояние да конвертираме почти всеки автомобил по света, от излъчващ чудовищен смог към зелена енергия, докато спестявате пари за разхода за гориво всеки месец.

• Какво е EF-TABS™?

EF-TABS™ е силно концентрирана добавка за гориво, използва хай-тек нанотехнология с кристализирани течни органометални компоненти. Вътре в резервоара за гориво, EF-TABS™ изгражда изключително стабилна триизмерна структура (решетка), съставена от микроскопични нано-клъстери, които се разпределят равномерно в рамките на горивото. EF-TABS™ нано-клъстери са физически, химически или каталитично активни в зависимост различните етапи на горивния цикъл.

Когато наночастиците на EF-TABS™ достигнат до двигателя и започват да горят в горивната камера, бързо натрупват топлина (загряват) и буквално експлодират под формата на пара. Тези експлозии на пара генерирани две много значителни предимства:

1. Спомагат за доброто диспергиране на горивната смес. (намаляват се капчиците на горивото и се разпределят в по-малки и по-лесно изпарими размери).
2. Оптимизират и увеличават ефективността на въздушно/горивната смес (под формата на пара).

Когато нано-клъстерите достигнат повърхността на горивната камера на двигателя, създават нежно почистващо действие, под формата на топла пара, която премахва всички натрупани остатъци (нагари). Така чисти горивната камера от, получените в резултат на по-студеното изгаряне, остатъци. Това означава по-малка температура, по-малко вредни емисии, по-чисто смазочно масло и намалява апетита на двигателя, за да получите високо октаново гориво.

КАК РАБОТИ EF-TABS™

Съвременните автомобилни двигатели изгарят горивото с висока ефикасност. Най-големият недостатък по отношение ефективността на двигателя е загубата на топлината. Единствения практически начин да се увеличи пробега за количеството гориво е именно възстановяването на тези топлинни загуби. 

Това, което Future Global Vision предлага е разработката на един метод за създаване на каталитично покритие в горивната камера. Това микро покритие действа като катализатор за сгъстеното гориво и увеличава значително действието му, а като основна характеристика се отличава със способността си да предотвратя появата на нагар по клапаните и елементите на двигателя.

При наличие на такъв нагар, горивото бива абсорбирано като гъба от него и в следствие на това баланса на гориво-въздушната смес се нарушава, а с него и КПД на двигателя.

EF-TABS™ третира горивната камера и подобрява средата, в която възниква запалването на горивото, така че в самия процес да се усвои по-голяма част от възникналата от горенето топлина; предотвратява натрупването на нагар по клапаните или горивно-впръсквателните дюзи и има свойството да почиства вече натрупаните такива. Каталитично покритие осигурява постоянна нано-фазна повърхност, върху която се депозира катализатора. Наличието на това покритие предизвиква каталитична реакция. Катализатора предизвиква промяна в т.нар. "вътрешно-цилиндрова" скорост на горенето. В резултат на това се постига до 30%-но повишение на налягането, при движението на буталото към долна мъртва точка, за време съвсем малко по-различно от това при работа без катализатор. Ползата е подобрена производителност. Освен това тези химически съединения имат смазочен характер, необходим, за да улеснят движението на буталото в цилиндъра. Според изследвания, в лаборатория, едва ¼ от енергията при изгаряне се използва за задвижване на превозното средство. Останалите 75% се губят при триене и термични загуби.

Докато продължавате да прилагате EF-TABS™, катализатора ще продължава да възпрепятства пагубното влияние на серните молекули и другите примеси в горивото, пречейки на образуването на вредните за двигателя шлаки, налепи и киселинни натрупвания. Двигателят ви ще работи по-гладко, по-чисто, по-енергично, а вие ще имате ползата от изминаването на по-дълги разстояния със същото количество гориво.

Ето как става това.  Когато поставите таблетка EF-TABS™ в резервоара, горивото (бензин, E85, дизел или биодизел), пренася нейния разтворен вид до горивната камера на двигателя, където всъщност изпълнява своята функция. Топлината на горенето, в цилиндъра на двигателя, активира химическите съставки на таблетка EF-TABS™, които взаимодействат с металните повърхности и мигновено образуват много тънко покритие (филм) върху всички вътрешни елементи на горивната камера, чието техническо наименование е „образувана по термичен път оксидация”. Карбоксилният метал образува окислително покритие върху нагорещените повърхности по време на самото горене. Съставът на таблетките EF-TABS™ всъщност съдържат прекурсор* на активния катализатор, който се активира от изгарянето на горивото, съдържащо EF-TABS™ и създава нанопокритие върху металните повърхности на буталата, главата и свещите. Тъй като температурата и налягането вътре в горивната камера са толкова високи, е необходимо да продължавате да използвате таблетките EF-TABS™, след периода на инсталация, при непрекъснат темп на употреба - 1 таблетка за всеки 70-90 литра. Микро-каталитичното покритие ще създаде постоянна нанофазна повърхност върху която се депозира катализатора и предизвиква каталитична реакция, след като се кондиционира двигателя (като се приложи на поне 2 до 4 резервоара). Този нанофилм е необходим за да се постигне увеличение на пробега - на изминати километри за литър.

(*Прекурсор в разширения смисъл на понятието е първично, изходно вещество, от участието на което в даден естествен или технологичен процес се получават други вещества, които на свой ред могат да бъдат изходни за други процеси или крайни продукти.)

След като каталитичното покритие е разработено в буталата, главата и запалителните свещи от периода на кондициониране, той ще осигури няколко предимства.

• Едно от най-важните е да се избегне преждевременното изгаряне на горивото, а следствие на предизвиканата каталитична реакция допринася за по-доброто разграждане на химическите вещества и по-пълноценно изгаряне на горивото. Това пряко увеличава ефективността на двигателя и намалява нивото на температурата в цилиндъра. Колкото по-ниска е най-високата температурата в цилиндрите на двигателя, вероятността да се удължи живота на двигателя се увеличава, защото един от факторите, които причиняват повреди на двигателя е високото температурно износване.

•  EF-TABS™ променят топло поглъщащите характеристики на металната повърхност. Въздушно-горивната смес създава топлинна енергия, водеща до разширяване, което пък привежда буталото до най-долно положение, а филмът възпрепятства загубата на топлина. Това води директно до по-висока температура на горенето, по-голямо налягане и повече мощност.

•  Образуваният от EF-TABS™ таблетката филм допринася за по-равномерно разпределяне на горивната смес, благодарение на ефекта от по-гладката повърхност. Микрофилмът привлича капките гориво и в резултат на това разпределянето на горивото се подобрява и се увеличава мощността на заряда.

• Полза от това микро-каталитично покритие, е че се предотвратява натрупването на въглеродни остатъци и вредни отлагания по буталата и главата на двигателя. Това значително намалява необходимостта от по-високо октанови/цетанови нива (което ви позволява да използвате редовно обикновено гориво вместо премиум горива и значително се намаляват неприятните звуци които могат да предизвикат).

• С намаляването на отпадъците депозирани в пръстените, се повишава уплътнението и се намалява прекомерната консумация на масло. Осигуряването на микро-каталитично покритието, обхваща преобразователя и външния корпус на сензора за кислород. Точно както в цилиндъра, то също осигурява защитно микро-покритие, което предпазва двете части от въглеродни отлагания, подобрява издръжливостта и може да осигури удължена трайност и намаляване на вредните емисии дългосрочно.

•  Друга полза от филма е, че той служи и като катализаторен прекурсор, който взаимодейства с катализиращите съставки в самите  EF-TABS™. Активните съставки на таблетките EF-TABS™ , в комбинация с топлината в цилиндъра, предизвикват каталитична реакция, допринасяща за по-добро разграждане на химическите вещества и по-пълноценно изгаряне. Тази каталитична реакция е също така и екзотермална, произвежда топлина.  Взети заедно, тези ползи довеждат до 30-40%-но повишение на разширяването в цилиндъра при равно количество гориво. 

•  Друг важен фактор, който трябва да бъде взет под внимание е способността на филма, създаден от  EF-TABS™ таблетката, да възпрепятства натрупването на вредните отлагания. Това е особено важно от гледна точка на ефекта от изискванията на EPA (Американската агенция за опазване на околната среда) върху автомобилната индустрия. За да спазят нарежданията на EPA за намаляване на вредните емисии, производителите на горива премахнаха оловото и добавиха окислители в горивото. Вследствие на това възниква натрупване на вредни отлагания, които имат способността да се просмукват в горивото и да създават проблеми в работата на автомобила. Намаляването на степента на тези отлагания е още една от ползите от употребата на продукта, който е сертифициран от ЕПА след множество анализи и изследвания.

 – Може би най-важната полза от всички останали е намаляването на вредните емисии в резултат на употребата на EF-TABS™. Каталитичният процес, който откриваме в катализаторните конвертори на изпускателната система, започва още при горенето в цилиндъра, което намалява образуването на азотни окиси (NOx). Работата на катализатора се намалява и така се удължава живота му.

В един автомобил, който не използва EF-TABS™, губи около 75% от енергията на закупеното горивото. Научно доказан факт е, че възстановяването на топлината е единственият практически начин да се подобри разхода на гориво за съвременните автомобили. Процесът произведен от EF-TABS™ използва повече от генерираната топлина, а каталитичния процес излъчва топлината по-бързо.

Използването на EF-TABS™ е практичен начин за подобряване на пробег, увеличаване на мощността, удължаване на живота на двигателя и намаляване на големи нива на емисиите на смог (CO, HC и NOx) от машините.

Обширните научни изследвания показаха многобройните положителни ефекти на продуктите на Future Global Vision (FGV) и нито един негативен. 

Защо трябва да използваме EF-TABS™?

Най-мощната добавка за гориво в света!

EF-TABS ™ са първият, единствен и уникален, мултифункционален увеличител на мощността на горивата, създаден  чрез нанотехнология на базата на течна органометална кристализация, която понастоящем е в търговската мрежа под формата на таблетки.

Когато EF-TABS™ се добавя към горивото в автомобила (бензин, дизелово гориво, комбинации от етанол - E85 или биогорива), поради своята нанотехнологията, веднага трансформира горивото в гориво с висока производителност и подобрява консумацията. Също така увеличава мощността на двигателя, намалява вредните емисии и почиства въглеродните отлагания и нагари в горивната камера на превозното средство с вътрешно горене. За оптимална ефективност и максимални резултати е необходимо да се изразходят напълно 3 до 5 резервоара на бензин или дизел с помощта на EF-TABS™. Резултатите са винаги положителни и без никакви странични ефекти. Процентните спестявания могат да варират в зависимост от състоянието на превозното средство, пътните условия и навици на шофиране.

Допълнителни предимства:
• Почиства нагарите от горивната камера
• Намалява или елиминира моторни звуци
• Удължава живота на двигателя
• Възстановява първоначалното функциониране на двигателя
• Намалява разходите за поддръжка
• Работи добре с всички горива, при всякакви метеорологични условия и през всички сезони
• Предпазва околната среда

Превърнете използваното гориво от автомобила си в зелено гориво, източник на енергия в рамките на минути.
Лесни за използване, 100 % надеждни, 100 % безопасни за всяко превозно средство и 100 % полза за околната среда.
Чистият въздух спомага за по-добра среда!
Работят с всички видове бензин, E85, дизелово гориво и биодизел.

EF-Tabs™

Филтрирай по категория

Онлайн магазин
Future Global Vision Bulgaria © 2022 - Dobroslava Karadeney